TS. VŨ XUÂN ĐỊNH

Cơ quan:

Liên hệ:

Chuyên môn giảng dạy và thực hiện dự án:

  1. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
  2. Trắc địa ảnh và Viễn thám
  3. Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
  4. Ứng dụng Viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
  5. Ứng dụng UAV trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
  6. Đo vẽ địa hình và thành lập bản đồ (PHANTOM 4 RTK + GNSS RTK)
  7. Bắn điểm thiết kế công trình (GNSS RTK + LEICA DISTO S910)
  8. Đo vẽ nội ngoại thất các công trình (LEICA DISTO S910)
  9. Xây dựng bản đồ ảnh độ chính xác cao (PHANTOM 4 RTK)
  10. Thực hiện các khóa đào tạo về Trắc địa, GIS, Viễn thám, và UAV

Lượng truy cập